Bevissthet?

Er hjernen bare en av våre sanser som lukt, hørsel etc? Om så.. hvor kommer bevisstheten inn i bildet?