5 Uvaner som stjeler tiden din

Healing, Upgrades and Spiritual Knowledge

5 Uvaner som stjeler tiden din

Bruke tiden din med omhu!
Gjøre ting som betyr noe for deg!

.

Oversikt 5 Uvaner:

  1. Surfer på nettet
  2. Fokuserer på det negative
  3. Overanalyserer ALT
  4. Klager isteden for å handle
  5. Baksnakking

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.