Abthir – rapport (r.1.0)

Healing, Upgrades and Spiritual Knowledge

Abthir – rapport (r.1.0)

Kanalisering, Initieringer og Spirituelle Energier 2020

 
Vår vei til en åndelig oppvåkning er en vei vi alle går, den veileder og åpner oss opp for nye perspektiv på livet og den åpner opp vår bevissthet til å kunne kjenne av og erfare nye og høyere frekvenser.

  Dette lar oss erfare mer liv og energier slik at våre sanne evner, som energiskapere, blir mer tydelig og vi velger mer selv, hva vi ønsker å ta inn av erfaringer og opplevelser.

  Vi kan altså med et åpent sinn nå høyrere tanker, sammenligne flere perspektiv, se bakenfor og finne det som er ekte.

 
Jorden har egne intervaller, med forskjellige energier, som den gir ut og bruker for å hjelpe sine beboere med å vokse åndelig. Universet har også energier den tilfører oss.

 
Vi lever altså i en verden og et univers hvor alt utvikles og vokser, men hvorfor? Finnes det en målstrek eller fortsetter det i det uendelige? Og ikke minst… hvor har du satt din egen målstrek?

  Vi kan si at det ikke alltid handler om å nå det høyeste mulige målet, men å søke sitt eget høyeste mål og å strekke seg mot det. For noen kan et mål være å våkne åndelig, for andre kanskje å leve i harmoni med naturen, mens andre søker å utvikle seg til et vesen av lys og kjærlighet etc.

  Fellesskapets første mål er å leve sammen i harmoni med alt og alle. Noe som krever både tillitt og aksept. Disse kan du se på som to av energinøklene som vi trenger for å nå enda høyere steg.

 Logisk sett vil Mennesket etter hvert bli en del av et universelt samfunn. Vi vil kunne reise og oppleve universets storhet og muligheter. Når?.. kan vi jo spørre oss selv, men spørsmålet vi bør stille oss er: Når er det klokt av oss mennesker å reise ut i universet? Og vil vi oppføre oss som medborgere eller som plyndrere?


Jorden i dag.

Jorden omfavnes av et nytt lys. Den skaper en ny form for ro, puls og liv som vi mennesker kan ta inn og bli en del av. Det lar oss nå noe som sover i vårt indre.


Åpne deg selv:
— Pust dypt og la hjertet og tanke finne ro.
— Søk med tanken Det nye Lyset, et hvitgult lys som omfavner Jorden.
— La lyset nå ditt kronechakra og sakte derifra fyll opp ditt hjertechakra.
— Det nye lyset åpner deg opp og veilede ditt indre.
— Avslutt gjerne med et takk/på eget vis.

.

Abthir

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.