Alt er Unikt, har mening og betyr noe

Healing, Upgrades and Spiritual Knowledge

Alt er Unikt, har mening og betyr noe

Vår verden er spennende fordi at alt er unikt! Samtidig er det at “alt er unikt”, en av verdens store undre.

Alt fra fingeravtrykk, mennesker, iriser, sand, stener, snøkrystaller, gress, solnedganger, skyer, dager, alt…

Kanskje en av hemmelighetene er at ved å la alt være unikt, så kan alt være koblet sammen som en enhet.

 

Om vi ser utenfra oss selv på “alt som er”, “alt unikt”, vil vi se en form eller et bilde.

Tenker du også at alt unikt har en egen frekvenskode, kan du kanskje tenke deg at bildets
brikker, har brikker som passer perfekt sammen. Det sanne bildet til altet..

 

Kanskje jobber alt og alle; sammen, men selvstendig, for å sette sammen bildet.

Men hva skjer om vi tar bort noe eller noen fra vårt “bilde”, jo bildet vårt vil ikke bli helt…

 

Kanskje vi ikke alltid ser meningen med noe som er rundt oss, men alt har en plass som skal fylles,
og selv om vi kanskje kan se på det som mindre meningsfullt, så er det likevel 100% meningsfullt i det
større bildet av livets og universets spill. Og har 100% mening for sine omringende og matchende brikker.

 

I denne tanker søker vi alle ubevisst etter våre matchende brikker og vi søker vår plass i helheten.
Og vi kan se at alt har en mening! Det betyr også at du har en mening og betyr noe, så aldri se ned
på deg selv, men søk heller dine matchende brikker og søk din sanne plass i helheten.

 

Husk alltid at: Du er Unik, har mening og betyr noe!
Både i det store og de små bildene som skapes!
Livet skaper hele tiden nye bilder for oss:
Slik at vi kan vokse og se vårt sanne selv.

 

Livets ønske:
“Vær selvstendig, men jobb sammen og skap vakre bilder for alt og alle å se.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.