Category: Technique

Healing, Upgrades and Spiritual Knowledge

The Mystery of Crystals and Spirituality

Learn more about the usefulness of crystals for our spiritual evolution:

Remote Viewing – Lucid Dreaming – Tips

Some tips on how to learn Remote Viewing and how to experience Lucid Dreaming If you don’t want to watch or just remember! It is about calming the mind and learning to read and feel frequencies!

Upgrade your Mind and your Life

A small Guide to a Limitless Brain and a Limitless Life!

Lær å bruk meditasjon for å håndtere stress og angst

Hvor kraftig er meditasjon? LA deg selv oppleve meditasjonens kraft.

Hjerne Filmer

Vi forestiller oss noe hele tiden… noe som skaper positive eller negativ følelser.

Gong meditasjon og blodet vårt

Gongbad kan ha positive effekter på både kropp, sinn og følelser.

Tankemønstre og stress

Om livet er tungt er man bare en tanke unna å gjøre det litt bedre for deg selv. Stress kan ofte komme av tankenes vandring til fortid eller fremtid. Lærer man å leve i nået, vil man kvitte seg med mye unødvendig stress.

LatmannsYoga – Gongbad…

Avslapping med positive lyd frekvenser