+47 97 11 86 69
abthir@yahoo.no

Category: The time now

Healing, Upgrades and Spiritual Knowledge

Oppdrag – Søket etter planeter

Hva er det neste vi vil oppdage?

Nøyer du deg med mindre enn du fortjener

Komfort-sonen er et hinder for nye og positive erfaringer

Start morgenen slik

Fyll dagene dine med Takknemlighet, Meditasjon…

TankeHack – Finn din lidenskap og nå dine mål

Flere Tips og Råd som lar oss åpne våre tanker, tro og bevissthet!

USA Bekrefter at ufo filmer er ekte

Romvesen og UFO’er eksisterer ifølge den amerikanske marinen.

Hva er Healing av Abthir

Hva er Healing av Abthir Spørsmålet har blitt stilt igjen og igjen, men svarene om energi, vibrasjon og frekvenser er gamle og trenger et nytt perspektiv. La oss starte! Mennesket med sine kropper spiller alle på sin egen sang! Enkeltmenneskets sang kan være lys eller mørk, alt etter hva som bringer den glede og harmoni. Når…
Read more

Hvorfor du ikke er Glad

Livet er hva vi skaper det til og Det Sanne Livet eksisterer for oss; bare i øyeblikkene akkurat her, akkurat nå. Ditt liv skapes innenfra, med ditt eget unike perspektiv og med dine sanser! .

Kornsirkler 2019 – Høyere Frekvens

Vi er oppe i 30 registrerte kornsirkler i år. Dessverre flere menneskeskapte sirkler i år, men fremdelen noen sirkler som er utrolige, uforklarlige og mystiske med energier og høyere frekvenser for menneskeheten. Besøk Crop Circle Connector for å se nyeste sirkler

Oppgrader bevisstheten din

Oppvåkning gjennom tro og ved å endre sitt perspektiv.