Category: Video

Healing, Upgrades and Spiritual Knowledge

Det er alltid NÅ

Lær å nyte og erfare det som er sant i øyeblikket nå!

Å komme seg videre – Angst, Frykt og Sukker

Lær mange små teknikker og ta inn nye tanker!

Kroppen: En guide for beboere

“Tingene” inni oss bare fungerer uten at vi har fortalt dem det

Universets Tomrom og Mørk Energi

Lær litt om vårt univers og mørk energi

Oppdrag – Søket etter planeter

Hva er det neste vi vil oppdage?

Nøyer du deg med mindre enn du fortjener

Komfort-sonen er et hinder for nye og positive erfaringer

En forskers morgenrutiner

En morgen basert på forskning

Start morgenen slik

Fyll dagene dine med Takknemlighet, Meditasjon…

Ikke gjør dette på morgenen

Det du tenker og føler skaper dagen din!