Er du Snill eller Smart?

Healing, Upgrades and Spiritual Knowledge

Er du Snill eller Smart?

Å ha RETT er IKKE nok!

Alle kan gjøre en god gjerning her og der,
men hva kreves det for å være en snill person?
.
For å lære å være snill, må man lære det grunnleggende.
.
Å være en ivrig lytter og en samvittighetsfull observatør.
Å ha et sympatisk eller empatisk hjerte og være villig til å gi en hjelpende hånd.
.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.