Fasting, brenn fett og regenerere stamceller

Healing, Upgrades and Spiritual Knowledge

Fasting, brenn fett og regenerere stamceller

Fasting i 24 timer kan vise seg å slå på en stoffskifte bryter som kan øke regenereringen av stamceller i tarmen.

"Stoffskifte eller metabolisme er et komplett 
sett av livsnødvendige kjemiske reaksjoner 
som skjer i levende celler."

 

Ny studie ga bevis på at fasting induserer en metabolisme bryter i tarmceller, fra å utnytte karbohydrater til å brenne fett. I tillegg kunne det regenerere kapasiteten til stamceller slik at dem danner flere organoider som er stam-celle drevet. Kort forklart øker det regenerering\healing og kan gi mulighet til mer og lengre liv.

 

Kanskje noe å prøve ut en fridag, bare man husker å drikke mye vann!

 

Les mer her og her om du vil finne ut mer 😉
Her vil de også lage en pille som skal ha samme effekt!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.