Hva er Healing av Abthir

Healing, Upgrades and Spiritual Knowledge

Hva er Healing av Abthir

Hva er Healing av Abthir


Spørsmålet har blitt stilt igjen og igjen, men svarene om energi, 
vibrasjon og frekvenser er gamle og trenger et nytt perspektiv.


La oss starte!


Mennesket med sine kropper spiller alle på sin egen sang!


Enkeltmenneskets sang kan være lys eller mørk, alt etter hva som bringer den glede og harmoni.


Når kropp, psyke eller følelser er i ubalanse, spiller vi vår sang med ustemte toner!

En healer kjenner av disse ustemte tonene på kropp og i aura, og kan via sine evner, teknikker eller kunnskap: stemme tonene til sine originale toner! Han eller hun kan også forbedre tonene og dermed også løfte opp en person til nye og høyere toner. Vi kan altså få en ny og vakrere sang i vårt indre!


Om du tenker på det så kanskje du kjenner av din egen sang!

( Mange står fast i sine liv nettopp fordi, at dem spiller av de samme gamle sangene, om og om igjen. )

Så hva er healing?


Healing er å skape positiv balanse, bevegelse og tilstedeværelse av din egen og sanne låt. Å bringe inn nye toner samt å stemme, reparere og forbedre gamle eller ødelagte toner. Dette slik at du kan spille Din sang, så rent og vakkert som den er ment å spilles!


Alle har vi flere sanger eller tilstander i vårt indre, som lar oss erfare livet på forskjellige måter. Ved å lære oss til å lytte innover, kan vi se vår egen sang og dermed lettere se løsninger og muligheter, som igjen kan hjelpe oss med å skape positive forandringer.


Har du noen gang kjent av musikkens effekt?
Blitt glade, triste, rolige, urolig, etc. av en sang?


Ja, Alle kjenner til musikkens effekt på oss! Og nå kan også du, ved å flytte ditt perspektiv mot din egen sang, kjenne inn og se, om du trenger å jobbe med en liten tone justering eller kanskje et helt sporbytte..


Må livet la deg spille av vakrere og vakrere låter for hver dag som kommer! 
Abthir

Abthir jobber med helheten av alle toner fra kropp, sjel, ånd, solgnist, m.m. Dette gjøres via fjernhealinger og via Board og Knowledge høyninger og åpninger. Ta kontakt om dette hører interessant ut for deg.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.