Livets vei

Healing, Upgrades and Spiritual Knowledge

Livets vei

Livets vei er som et tre fullt av løv, hvor hvert løv representerer steg å ta i livet. Når alle løvene har falt kommer en tid av nyskaping. Nye løv og steg kommer snikende inn og åpner opp for en enda større og lysere vei. Steg for steg går man fremover, løv for løv, og jo flere steg man tar, jo mer kan man ta inn av kunnskap og samtidig løfte opp den totale bevisstheten.

Livets vei handler mye om å være og å komme i kontakt med energier som løfter oss opp. Hvert løv kan være en energi med flere delsteg eller bare et steg, men når et løv er fullført forandres vår egenfrekvens til en høyere vibrasjon.

Livet selv vil alltid presentere energier for deg og gjerne flere ganger, om det gjenstår flere steg i et hvert løv. For den som er litt ekstra bevisst sine steg, kan tre inn i energien og ta flere steg på en og samme gang.

Livet handler også om å stå i sin egen energi ‘på sin egen vei’, noe som dessverre ikke alle klarer, da dem bærer på negative energitanker om seg selv og andre. For å komme tilbake til livets vei må man lære å leve i øyeblikket og kunne tilgi seg selv og andre. Alt for å kunne stå i sin egen energi, lys og ren.

Meningen med livets vei er å lære å leve fullt ut. Lære å akseptere livets mangfold og ubegrensede muligheter!

.

NB! Board of Knowledge er en hellig kunnskap som hjelper mennesket med sine steg fremover. Den tar bort småstein, rusk og rask som ligger på veien, for så å lyse den opp slik at mennesket kan tre sterkt fremover, på livets vei, med ny styrke, lys og kjærlighet i sine hjerter. Bestill åpninger og høyninger her

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.