Meditasjon manifestasjon av din nye tid

Healing, Upgrades and Spiritual Knowledge

Meditasjon manifestasjon av din nye tid

Vakker og høynende meditasjon som manifesterer din nye tid og åpner mer av din åndelige kunnskap.

Si gjerne 1 etter første tekst, så 2 etc.

1:
“Jeg er den jeg er, her og nå. Jeg blir den jeg blir, når tiden er moden. Jeg stoler på tiden og
prosessene, og flyter med i deres rytme.
Jeg flyter naturlig med i alle de forandringene som skjer, og forandringene styrker både meg og min
kropp. Min bevissthet vokser stadig.
Jeg står sterkt gjennom alt som skjer. ”

 

2:
“La min kropp og sinn åpnes opp for alt det nye. La mine nye muligheter åpenbarer seg for meg.
La meg se klarere, høre mer og få oppleve de budskap som vil føre meg fremover.
La meg bli hjulpet og veiledet. ”

 

3:
“Jeg søker kontakt med mine venner i Verden 2, de på min sjels hjemplanet. La dem se mitt sjelelys
føre hit, slik at de kan finne meg her. Jeg ber dem om å være nær meg, i denne tiden av skiftet. ”

 

4:
“La meg få manifestere den nye tiden, gjennom meg og mitt vesen.”
Og
“La mine venner og kjære hjelpe meg med denne manifestasjon, gjennom deres tilstedeværelse i sin
egen verden.”

 
Avslutt gjerne med et smil og et indre takk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.