Oppdrag – Søket etter planeter

Healing, Upgrades and Spiritual Knowledge

Oppdrag – Søket etter planeter

Hva er det neste vi vil oppdage?

Vi søker etter nye planeter ved hjelp av Hubble-romteleskopet, NASAs Transiting Exoplanet Survey Satellite, James Webb Space Telescope og mer!


All ny kunnskap som vi får i tiden som kommer, vil skape en spennende fremtid for oss mennesker. For den som er interessert i universet og ny forskning, bør sjekke ut en ny serie kalt EZScience.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.