spirituell utvikling
New Earth Teacher Kursene er til for å informere oss om hva som skjer med Moder Jord og Mennesket.

New Earth Teacher - Spirituell Utvikling

Spirituell Utvikling
- New Earth Teacher

spirituell utvikling - New Earth Teacher
  Hvem som helst kan velge å gå disse kursene,
uansett bakgrunn med eller uten åndelig innretning, tanke eller tro. Kursene i seg skal kunne hjelpe mennesker overalt i verden til en dypere forståelse for Moder Jord og det nye som kommer med den Nye Jorden. Kursene som følger dette kurs, handler om informasjon om hendelser som kommer med Jordens transformasjon, enkle lettfattelige beskrevne forberedelser, hvordan man gjør seremonier og også praktiske råd for eget velbefinnende gis, samt en forklaring av menneskets nye utviklingssteg etc. Kursene er til for å styrke, hjelpe og informere mennesker, men framfor alt er de til for å hjelpe Moder Jord innfor hennes transformasjon.

  Dette kurs er til for å spres,
En initiering, åpningsseremoni, følger alltid med dette kurs, slik at dere, skal kunne lære andre og initiere dem til innsikt om hva som behøves. Kostnaden for disse kurs skal være og forbli lav, dette slik at så mange som mulig kan få ta del av informasjonen.
  New Earth Teacher Kursene
er til for å informere oss om hva som skjer med Moder Jord og Mennesket. Tiden har kommet til et punkt der vi har muligheten til å nå en Høyere frekvens. En indre utvikling skjer og vil fortsette å skje fremover. Det er mange som jobber innen det spirituelle som ser at det er noe som foregår og mange sier at vi skal tre inn i en høyere dimensjon og mange har rett i sine påstander. New Earth Teacher Kursene er ikke bare til for å informere, men er også til for at de som ønsker det, skal få kunne hjelpe til, med det åndelige arbeidet som foregår.


Her er noe av det du kan lære mer om i kurs 1

 • Våre nye chakra.
 • Den Gylne Bevegelsen del 1.
 • Å søke Moder Jords Sjel og Ånd.
 • Å hjelpe til med å frislippe karmaet for Jorden.
 • Å lage eliksirer: For å høyne din frekvens, din egen energi.
 • Å åpne småporter på Jorden, også til havs: Jordstjerner og Havsstjerner.
 • Vidvinklet flytur med landing på valgfritt sted,Å møte noen man har mistet.
 • Meditasjoner for å besøke den Nye Jorden: Det ytre skallet, Dens indre kjerne,
 • Første delen av å bygge apparater for rensing av Jorden:Krystallsnurre for å rense hav og sjø.
 • Initiering for å bli en Lærer for den Nye Jorden - nær eller på avstand.
spirituell utvikling
spirituell utvikling

Her er noe av det du kan lære mer om i kurs 2

 • Å være snill mot Jorden.
 • Å tilvirke en chakrastige.
 • Å meditere på den Nye Solen.
 • Å bygge sin basis for universelt arbeid.
 • Forandringene som skjer, chakra, aura og utseende.
 • Å tilvirke stjernepunkter eller stjernepunktssystem på jordoverflaten.
 • Å forberede medmennesker og deres psyke innfor alle forandringer del 1.
 • Den Nye Jordens Gylne Bevegelse (erstatter den Gylne Bevegelsen del 2).
 • De første delene for å ferdes til den Nye Jorden via en annen form for meditasjon.
 • Vitskapen om hva som hender når den Nye Jordens aura møter Menneskets gruppebevissthet.
 • Å hjelpe oss selv og våre medmennesker til å slippe båndene til Moder Jord og å anvende sin tankekraft
 • Initiering for videre åpning - nær eller på avstand.

Her er noe av det du kan lære mer om i kurs 3

 • Å høyne frekvensen på seg selv.
 • To små frø - et av Lys og et av Mørke
 • Å åpne små porter på avstand - i vann og på land.
 • Kraftplass-meditasjoner på den Nye Jorden - 2 stk.
 • Innen
 • karma opphører og man sitter innfor Dødsrikets Råd.
 • Våre håndchakra - kraften i våre hender - for å skape alt det nye.
 • Symbolhealing - 3 stk. symboler for å trigge, stimulere, den nye tonen.
 • Å endre på frekvenser hos ting - små og store ting - midlertidig og permanent - også på avstand
 • Å forberede seg innfor kontakt - med Lysvesen, Engler og svært lyse og kjærlighetsfulle Utenomjordinger.
 • Initiering for å høyne frekvensen hos andre mennesker - nær eller på avstand.
spirituell utvikling
spirituell utvikling

Her er noe av det du kan lære mer om i kurs 4

 • Tid
 • Tiden er nå
 • Åndelig utvikling
 • De nye energiene
 • Andre dimensjoner
 • Endre deres virkelighet
 • Livet på den gamle jorden
 • Forandre matens vibrasjon
 • Livet og Døden på den nye jorden
 • Personlig utvikling mot universell innsikt

Her er noe av det du kan lære mer om i kurs 5

 • Dyrs respons
 • Lommer av tid
 • Sjelsforandringer
 • Hvit tid`s Healing
 • Ord til og messe,tone, chante
 • Det nye lyset\de nye chakraene
 • Meditasjoner på den nye jorden
 • Det totale av dødsrikets nye saler
 • Å åpne sine venner og dyr litt mer
 • Sjelens og Åndens opplysningsstener
 • Om våre nye chakra og vårt nye indre
 • Når den nye og den gamle jorden møtes
 • Anmerkning om Kurs4 og generelt om NET
 • Tegninger fra den nye jorden
 • Initiering for videre åpning - nær eller på avstand.
spirituell utvikling

Her er noe av det du kan lære mer om i kurs 6

 • Havet
 • Paradox
 • Dødsriket
 • Seneste nytt
 • Den 3 dråpen
 • Du er innregnet
 • Frekvens snurre
 • solen og stjernene
 • Det er bare et spill
 • Beskyttelsessymbol
 • De opplyste mesterne
 • Nye Jorden meditasjoner
 • Menneskenes gruppebevissthet
 • Det lille er så åndelig viktig i Det store hele
 • Nye veier for dine meditasjoner på Den Nye Jorden
 • Initiering for videre åpning - nær eller på avstand.

Her er noe av det du kan lære mer om i kurs 7

 • Sexpunktsystem
 • Å forstå seg selv
 • Forslag til førhjelp
 • Rene tanker skaper
 • Større hjernekapasitet
 • Å meditere med stener
 • Å intregere flere nye chakra i kroppen
 • Dypere meditasjoner på Den Nye Jorden
 • Initiering i 2 deler for videre åpning - nær eller på avstand.
spirituell utvikling
spirituell utvikling

Her er noe av det du kan lære mer om i kurs 8

 • Dimensjonslyset
 • Lysmeditasjoner fra bortenom
 • Ang. den nye jorden meditasjoner
 • Det nye indre lysets forbunds symbol
 • Ramser av kraft og bevegelser av energi
 • En union av lys, en allianse med alt og alle
 • Aktiv energi, i dine nye jorden meditasjoner
 • Energiprosedyre for aktiv energi i meditasjoner
 • Større hjernekapasitet, med det nye indre lysets beskyttelse
 • Initiering

Her er noe av det du kan lære mer om i kurs 9

 • Försenat?
 • Vänner och uvänner
 • Den tredje droppen
 • Chakranas förändring
 • Chakranas fulländning
 • Närvarande i hjärtat
 • Chakrastommens meditation
 • Hur mår vi egentligen.
 • Nya Jorden meditationer
 • Vad väljer man för kropp?
 • Sanningen ligger i bortom
 • Aurans slutfas och fulländning
 • Det som ändå hänt och händer
 • Medvetenheten om vårt solsystem
 • Oroligheterna mellan gott och ont
 • De sex veckotna före, fickorna töms
 • Att ge och ta emot kosmisk förlåtelse
 • Vad händer med själen och anden just nu
 • Tankemönster för chakrastommen inre ljus
 • Tre dagarna av uppgång och sex veckorna efteråt.
 • Angående de nya chakranas stenar och deras upplägg
 • Så vad handlade dette krig egentligen om? ett kanske, är svaret
 • Meditation på den nya energin i chakrana och för chakrastommens helhet av kraft och ljus
 • Initiering for NET 9
spirituell utvikling
spirituell utvikling

Her er noe av det du kan lære mer om i kurs 9 1/2

 • Den Nya Jorden
 • Vad händer med Den Nya Jorden?
 • Hur skall det gå till, för oss NET Lärare och elever?
 • Så när blir U-svängen för oss?
 • Den Gyllene Tiden

Her er noe av det du kan lære mer om i kurs 10

 • Kommer...
spirituell utvikling

Priser Som Selvutviklings Kurs pr. Epost

 • ALLE NET KURSENE 1 - 9 1/2 = 3000,- Bestill

Bestillings Skjema: Bestill Online
spirituell utvikling
spirituell utvikling

Nyhet! - Ang. Net Kursene

 • Net Kursene er åpne for alle, du velger selv hvilke kurs du vil ta! Det vil si at du kan ta f.eks kurs 3, 5 og 9 uten å ha tatt noen av de andre kursene!
 • Net Kurs 6 - 9 1/2 er skrevet med Svensk tekst!
 • En Initiering eller åpning gis for hvert kurs man tar (obs! ikke net 4)


| Abthir Alternativ Behandling | Kontakt |