energikropp

Aktivering av vår andre hjerne

Mantak Chia: “Vi har en annen hjerne”. Gjør dette for å aktivere den andre hjernen. Lite energi? Da kan du bruke disse teknikkene for å ladde batteriene.