E8 Teori

Er det en 8-dimensjonal “motor” bak vårt univers?