Fasting, brenn fett og regenerere stamceller

Fasting i 24 timer kan vise seg å slå på en stoffskifte bryter som kan øke regenereringen av stamceller i tarmen. “Stoffskifte eller metabolisme er et komplett sett av livsnødvendige kjemiske reaksjoner som skjer i levende celler.”   Ny studie ga bevis på at fasting induserer en metabolisme bryter i tarmceller, fra å utnytte karbohydrater…
Read more