Tag: forandring

Healing, Upgrades and Spiritual Knowledge

Nøyer du deg med mindre enn du fortjener

Komfort-sonen er et hinder for nye og positive erfaringer

Legg inn mer energi og forandringer kan skje

Tanker er som frø, det du vil så i dag, skal du høste i morgen!

Skap positive forandinger

Våre tanker og følelser må lære å leve i øyeblikket for å kunne ta til seg nye erfaringer. Hver dag er alltid NY og Åpen for den som velger å leve bevisst og kan legge fortiden bak seg. Finn inspirasjon og skap mer bevisst, men vær forsiktig med hva du ønsker deg, for du kan…
Read more