Tag: glede

Healing, Upgrades and Spiritual Knowledge

Hjerne Filmer

Vi forestiller oss noe hele tiden… noe som skaper positive eller negativ følelser.

Hvorfor du ikke er Glad

Livet er hva vi skaper det til og Det Sanne Livet eksisterer for oss; bare i øyeblikkene akkurat her, akkurat nå. Ditt liv skapes innenfra, med ditt eget unike perspektiv og med dine sanser! .