Gong meditasjon og blodet vårt

Gongbad kan ha positive effekter på både kropp, sinn og følelser.

LatmannsYoga – Gongbad…

Avslapping med positive lyd frekvenser