Digital demens, mobilens negative sider

Gjør mobilen oss dummere, mindre observante og usosiale? Finn ut om mobilen har påvirket deg negativt og se om du bør endre på noen vaner. Alt for å skape nye og mer positive livserfaringer, være mer bevisst og tilstede!