Teknikk for å ta kontroll over hjernen

Healing, Upgrades and Spiritual Knowledge

Teknikk for å ta kontroll over hjernen

Hjernen din er programert til å stoppe deg fra å gjøre ting som er ubehagelige, usikre eller skumle. Det er din jobb å lære deg selv hvordan du skal gå frem, fra en ide som kan endre alt, til å handle ut ifra dem!

Lær å Mestre sinnet, om ikke så mestrer det deg.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.