Universets Tomrom og Mørk Energi

Healing, Upgrades and Spiritual Knowledge

Universets Tomrom og Mørk Energi

Lær litt om vårt univers og mørk energi:


Melkeveien er en del av en gruppe galakser kjent som “Local Group”. Den lokale gruppen inneholder tonnevis av dverggalakser.


Local Group er i seg selv bare en liten bit av en enda større gruppe galakser kalt Laniakea Supercluster som har over 100.000 galakser, og vår er bare en av dem.


Ved siden av oss er et distinkt og enormt område av intethet som astronomer passende refererer til som Local Void (Tomrom).


Melkeveien vår beveger seg bort fra denne tingen!


Tyngdekraften får galakser til å bevege seg nærmere hverandre, så disse tomrommene utvides når gjenstander beveger seg bort fra dem.


Astrofysikere håper at disse romrommene kan fortelle oss noe mer om Dark Energy. –


I løpet av de siste 30 årene har astronomer jobbet hardt for å forstå bevegelsen til Melkeveien, Andromeda og dvergnaboene.


Så er dette tomrommet ved siden av oss egentlig bare 150 millioner lysår med ingenting? Ja, ganske mye.


Ironisk nok, på grunn av all intetheten som det er inne i universets tomrom som vår egen, finner disse tingene seg fremdeles fylt opp med noe. Og det er det som er kjent som “Mørk Energi”.


Og forskere er ikke sikre på hva det er, men den beste gjetningen er at det har noe å gjøre med vakuumet i rom-tid.

.


Mørk energi står fritt til å gjøre sine ting og utvide og utvide og utvide seg noe mer. Universets utvidelse skjer for det meste innenfor disse tomrommene, og når de skyver ut på omgivelsene, driver de flere galakser fra hverandre!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.