Vår Levende Planet, Moder Jord

Healing, Upgrades and Spiritual Knowledge

Vår Levende Planet, Moder Jord

Mange har enda ikke forstått at Jorden, vår mor, er et levende vesen. Som oss og alt på Jorden utvikles hun også og høyner sine frekvenser. Livet hennes er hellig og hennes livserfaringer og kunnskaper, er unike og viktige for vår skapelse.

 

Når en planet er under utvikling forekommer det som regel mange turbulente vær-forandringer. Engler og høyere vesen kommer også til for å assistere, da gjennom å inkarnere til planeten eller ved å være tilstede i ikke-fysisk form. Dem holder hennes energier oppe og balanserer henne.

 

En planet har alltid flere dimensjoner som den holder oppe. Hvor mange kommer an på hvor sterk en planets indre kjerne er. Vår planet sies å ha rundt 11 eller flere dimensjoner, noe som er veldig lite. Det som er vanlig er å ha rundt 500. Men Moder Jord er Unik og er en av få, om ikke den eneste, som har så mange folkeslag og så stor blandinger av natur, dyr, lys og mørke.

 

En planet har evnen til å beskytte seg selv om noen setter hennes liv i fare. Et eksempel kan være Atlantis som ble oversvømt. Det sies å ikke være Atlantis-folkets feil, men en annen rase som kom og eksperimenterte “vilt” og dermed satte Jordens liv i fare.

 

Vår behandling av jorden er ikke positiv, men vi lever enda da Moder Jord kan se godheten i menneskets hjerte. Om Moder Jord kunne snakket med oss og vi kunne lyttet, hadde vi nok valgt nye veier. Livet er jo ment for å leves med glede og i harmoni med alt rundt oss.

 

Om vi vil gjøre noe for Jorden i dag, må vi mennesker åpne våre hjerter, flytte våre tanker til nået og lære å leve sammen. Vi må samtidig alle lære å være selvstendige, men også lære å samarbeide. Vi har enda litt tid igjen til å helbrede vår Moder Jord og hun trenger alle våre gode tanker og handlinger.

 

❤Vår Moder Jord!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.